İade Şartları

MADDE 1. TARAFLAR:

Bir taraftan Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi No:13 Sapanca/Sakarya adresinde bulunan Özkum Park Otel ile diğer taraftan “….” adresinde ikamet eden (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

MADDE 2. KONU:

İş bu sözleşme Müşterinin, Özkum Park Otel aracılığı ile; aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

 

MADDE 3. ÖDEMELER:

3.1.Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100’ünü peşin veya kredi kartı ile alınır.

 

MADDE 4. UYGULAMA:

4.1. Müşteri rezervasyonunda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. Rezervasyon iptalinde otellerin iptal şartları oranında kesinti yapılır.

4.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici-delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

4.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından Özkum Park Otel sorumlu değildir.

4.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 11.00’dir.

4.5.Müşteri, rezervasyon tarihinde değişiklik talep etmesi durumunda, yeni tarih için geçerli olan otel fiyatı üzerinden ödeme yapacaktır.

 

MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

5.1.Fatura müşterinin çıkış yaptığı tarihten sonra kesilerek, rezervasyon sırasında müşterinin vermiş olduğu adrese posta-mail veya kargo ile gönderilecektir.
5.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ücrete tabidir.

5.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 ‘ünü peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6. MÜCBİR SEBEPLER:

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet verememesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda Özkum Park Otel sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 7. DİĞER HÜKÜMLER

7.2 Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

7.3 Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu Özkum Park Otel’e yazılı veya sözlü olarak bildirmek zorundadır.

7.4. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal’ dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı Özkum Park Otel sorumlu tutamaz.

7.5. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

7.6. Mail Order’ın tahsilini engelleyecek, gerektiğinde tebligat yapılmasına engel olabilecek (Evlenme, isim-soyadı değişikliği, yurtiçi, yurtdışı seyahat, adres ve imza değişikliği vb.) durumlarda Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi No:13 Sapanca/Sakarya adresine yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca borcunu ödemeyen borçlu için, yukarıda gösterilen adresimi kanuni ikametgâh edindiğimi beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahsıma yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmazsam bile tebligatın iade edilmeyip, tebligat kanunun 21.maddesinin uygulanacağını, bundan sonraki değişiklikleri de Özkum Park Otel’e yazılı olarak bildirmediğim takdirde aşağıda yapılacak tebliğlere itiraz etmeyeceğimi kabul ederim.

 

MADDE 9. TAHSİLAT:

8. Bu belge ile Özkum Park Otel’e yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 2 sayfa olan toplam 8 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.
Lütfen bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra info@ozkumpark.com adresine gönderiniz.

Adres: Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi No:13 54600 Sapanca/Sakarya
Tel: +90 264 582 23 76